Økonomistyring
Foto: Unsplash/ThisisEngineering RAEng

Økonomistyring

Få god økonomisk oversikt og kontroll. Ta de riktige valgene for å videreutvikle økonomien.

Publisert: 03.11.2022 - Oppdatert: 15.11.2022

Om tjenesten

God økonomistyring krever at du ser på økonomistyring, ledelse og strategi i en sammenheng. Derfor tilbyr vi økonomistyring på et tilpasset nivå til din organisasjon.

Velg mellom ulike pakker tilpasset størrelse og behov for rådgivning

Small, cirka 10 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om hvordan den økonomiske situasjonen oppleves.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten.

Medium, cirka 15 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om ønsket målbilde.
 • En samtale med lederne om hvordan de opplever den økonomiske situasjonen.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet.
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten.

Large, cirka 25 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om ønsket målbilde.
 • En samtale med lederne om hvordan de opplever den økonomiske situasjonen.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten og bli enig om tiltak videre.
 • Følge opp at tiltakene leveres på til avtalte frister 10 timer gjennom året.

Timene leveres over en periode på inntil ett år. 

Hva oppnår du ved å velge økonomistyring fra Knif Regnskap?

1

Være i forkant på nødvendige, økonomiske grep som må tas

2

Få bredere eierskap til økonomistyring i organisasjonen

3

Sterkere lag hvor man blir god på å spille på hverandres styrker

4

Unngå store overraskelser fordi du har forutsigbarhet i økonomien

5

Bedre prosesser og forankring av økonomistyringen

Økonomistyring er et produkt fra Knif Regnskap. Vi kjenner de kristne, frivillige og ideelle organisasjonene og hvilke hensyn dere må ta.