Økonomistyring
Foto: Istock

Økonomistyring

Få god økonomisk oversikt og kontroll. Ta de riktige valgene for å videreutvikle økonomien.

Publisert: 03.11.2022 - Oppdatert: 25.04.2023

Om tjenesten

God økonomistyring krever at du ser på økonomistyring, ledelse og strategi i en sammenheng. Derfor tilbyr vi økonomistyring på et tilpasset nivå til din organisasjon.

Velg mellom ulike pakker tilpasset størrelse og behov for rådgivning

Small, cirka 10 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om hvordan den økonomiske situasjonen oppleves.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten.

Medium, cirka 15 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om ønsket målbilde.
 • En samtale med lederne om hvordan de opplever den økonomiske situasjonen.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet.
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten.

Large, cirka 25 timer

 • Gjennomgang av det økonomisk relaterte i virksomheten (budsjett, handlingsplan)
 • Samtale med ansvarlig leder om ønsket målbilde.
 • En samtale med lederne om hvordan de opplever den økonomiske situasjonen.
 • Lage en rapport som beskriver nå-situasjon og eventuelt muligheter for å nå det nye/opprinnelige målbildet
 • Avslutningssamtale etter at ledergruppen har lest rapporten og bli enig om tiltak videre.
 • Følge opp at tiltakene leveres på til avtalte frister 10 timer gjennom året.

Timene leveres over en periode på inntil ett år. 

Hva oppnår du ved å velge økonomistyring fra Knif Regnskap?

1

Være i forkant på nødvendige, økonomiske grep som må tas

2

Få bredere eierskap til økonomistyring i organisasjonen

3

Sterkere lag hvor man blir god på å spille på hverandres styrker

4

Unngå store overraskelser fordi du har forutsigbarhet i økonomien

5

Bedre prosesser og forankring av økonomistyringen

Økonomistyring er et produkt fra Knif Regnskap. Vi kjenner de kristne, frivillige og ideelle organisasjonene og hvilke hensyn dere må ta.

Slik sørger du for god økonomistyring

Hva er viktig for å ha en trygg og sunn økonomistyring i en virksomhet som ikke har overskudd som sitt viktigste mål?

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet

Vil du vite mer om våre løsninger for regnskap og lønn, og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: