Bytte fra Visma Lønn til nytt lønnssystem
Foto: M. Lian

Bytte fra Visma Lønn til nytt lønnssystem

Vi bytter til lønnsprogrammet SD Worx, et av markedets beste lønnssystemer med høyt sikkerhetsnivå og bred funksjonalitet.

Visma avvikler Visma Lønn

Visma har varslet at Visma Lønn vil fases ut med endelig virkning fra 31.12.2024. Vi i Knif Regnskap begynte derfor sommeren 2021 å vurdere ulike alternativer til dagens program. Etter en grundig prosess med ulike leverandører falt valget på SD Worx som vil være vår hovedleverandør av lønnssystem de kommende årene.

God erfaring med SD Worx

SD Worx er et av markedets beste lønnssystemer og vi har behandlet lønnskunder i SD Worx siden oktober 2022. Våre lønnsmedarbeidere har blitt godt kjent med programmet og opplever det som et stabilt og fremtidsrettet system som behandler lønn effektivt.

Systemet legger opp til god samhandling fra kunde der informasjon kan leveres både av ansatte, ledere og økonomi eller HR-ansvarlig i virksomheten direkte i løsningen. Ansatte vil ha tilgang til en egen portal der lønnsslipp og sammenstillingsoppgave vil ligge.

Veien videre

Etter en vellykket pilotperiode startet vi med migrering nå i mai og vil fra og med høsten fortsette arbeidet med å flytte over våre kunder til SD Worx. For å sikre en god overgang for alle velger vi å flytte kunder over gruppevis med god kontroll på prosessen. Dere vil i god tid før det er deres tur få oversendt nødvendig praktisk informasjon fra oss.

Målet er at overgangen skal bli så sømløs for våre kunder som mulig. Vi vil også gjøre noen interne endringer blant våre ansatte slik at enkelte kunder vil forholde seg til andre lønnsmedarbeidere etter overgangen.

Kontakt oss

Har du spørsmål rundt bytte av lønnssystem til SD Worx ta gjerne kontakt med din kundekontakt hos oss.