Personvern i KNIF

Personvern i KNIF

KNIF tar personvern på alvor, og i denne personvernerklæringen viser vi hvordan vi behandler personopplysninger i KNIF AS.

Personvernerklæring for KNIF AS

Denne personvernerklæringen omfatter virksomhetsområdene Innkjøp, Fundraising og Samfunn som er organisert som en del av KNIF AS. Vi gjør oppmerksom på at Knif Regnskap AS og Knif Trygghet Forsikring AS er selvstendige juridiske selskaper med egne erklæringer spesielt tilpasset sine bransjer.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger for å gjøre medlems- og kundeopplevelsen så god som mulig, og for å administrere medlemskapet i KNIF. KNIF har mange innkjøpsavtaler med en rekke samarbeidspartnere, og det leveres også tjenester direkte fra oss samt selskaper vi har eierskap i.

Opplysningene sikrer at rett kontaktperson hos eksisterende og potensielle medlemmer får tilsendt informasjon fra KNIF og våre samarbeidspartnere om relevante avtaler, tjenester, kurs og temaer. Deling av opplysningene med samarbeidspartnerne sikrer også at våre medlemmer får tilgang til de gode prisene og betingelsene de har krav på gjennom KNIF.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse, samt hvilken stilling og ansvarsområde personen har, og i hvilken organisasjon de jobber eller har et verv i. Tilsvarende opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og samarbeidspartnere, samt andre relevante organisasjoner og bedrifter registreres også.

I tillegg registrerer vi de relasjoner personen har i forhold til KNIF, samt avtaler, tjenester og tilsvarende som personen har meldt interesse for, eller er ansvarlig for i sin organisasjon. Gjennomførte aktiviteter som deltakelse på kurs og abonnement på nyhetsbrev, kampanjer mm. registreres også.

Vi registrerer også informasjon som er nødvendig for å inngå ulike avtaler. Dialog fra e-post, telefon og møter samt informasjon som fylles ut i registrerings- og påmeldingsskjemaer på nettsiden kan registreres, og disse kan inneholde personopplysninger.

Nettstatistikk

Knif Innkjøp samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden knif.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som benyttes til forbedring og videreutvikling av informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er antall besøkende på ulike sider, lengde på besøket, hvilke nettsteder den besøkende kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dette betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. All data slås sammen til en gruppe og behandles aldri individuelt. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første tallgruppene i adressen benyttes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. KNIF benytter seg av informasjonskapsler til å generere statistikk slik at vi kan spore din bruk av nettstedet, men dette gjøres anonymisert. Lagring og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på knif.no:
Analyseverktøyet Google Analytics og Hotjar som lagrer statistikk ved bruk av nettstedet brukt til analyse og forbedringspunkter.

Vår publiseringsløsning (Umbraco) plasserer også informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.

Grunnlag for å samle inn og behandle personopplysninger

KNIF AS har i henhold til personvernlovgivningen flere grunnlag, eller hjemler, for å samle inn og behandle personopplysninger. Disse omfatter registrering og behandling i forbindelse med inngått avtale/kontrakt, oppfyllelse av lovhjemmel, aktivt samtykke og berettiget interesse.

Oppfyllelse av kontrakter og avtaler

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å oppfylle de forpliktelsene vi har med i hovedsak samarbeidspartnere, organisasjonsmedlemmer, ansatte i medlemsorganisasjonene og leverandører som vi har inngått avtaler og kontrakter med.

Oppfyllelse av lovhjemmel

I enkelte tilfeller er det nødvendig å samle inn og behandle personopplysninger i henhold til norsk lovgivning og rapportering til myndighetene. For KNIF gjelder dette primært i henhold til regnskapsloven og arbeidsmiljøloven.

Aktivt samtykke

KNIF utfører kommunikasjons-, salgs- og markedsarbeid, samt arbeid relatert til Knif Samfunn for våre medlemmer og andre. For registrering av kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og samarbeidspartnere, eksisterende og potensielle medlemsorganisasjoner samt interesseorganisasjoner og enkeltpersoner med samme arbeidsområder som KNIF, skal kontaktpersonen i de nevnte samtykke til at nødvendige personopplysninger blir registrert, typisk navn, telefonnummer og e-post.

 

Personopplysningene vil bli lagret til vedkommende ikke lengre regnes for å være en kontaktperson, se likevel nedenfor om punktet om rettigheter for den enkelte kontaktperson . De vanligste måtene å gi samtykke på er gjennom varsel og skjemaer på nettsidene, bekrefte samtykke i en e-post eller i sosiale medier eller direkte i telefonsamtaler og på samlinger eller i møter.

Berettiget interesse

KNIF kan behandle personopplysninger utfra berettiget interesse så langt dette ikke overstiges av hensynet til den enkelte persons personvern. Ved bruk av berettiget interesse som behandlingsgrunnlag gjennomfører vi en vurdering av interesseforholdene for enkeltpersonen og KNIF. 

Hjemmelen benyttes primært til registrering av kontaktpersoner hos eksisterende samarbeidspartnere.

Hvordan sikrer vi personopplysningene?

I KNIF drifter vi løsningene våre hos kompetente samarbeidspartnere som ivaretar sikkerheten. Den ordinære IT-driften ligger hos Visolit, og i tillegg har vi noen tredjepartsleverandører av programvare og applikasjoner. Det skal foreligge en avtale om databehandling med det respektive selskap som definerer ansvaret de har for å oppfylle personvernlovgivningen.

I de tilfeller vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere og leverandører, gjør vi dette på bakgrunn av spesifikt avtalte aktiviteter som skal sikre at rett kontaktperson hos medlemmene får informasjon som er relevant.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Det er behovet for å gjennomføre formålet for behandlingen av personopplysningene som er styrende for hvor lenge de lagres hos oss. For eksempel vil kontaktopplysninger til kontaktpersoner i medlemsorganisasjonene lagres til vi får melding om at personen har sluttet. Et annet eksempel er spesielle behov som er meldt inn for deltakelse på et kurs, som kun vil bli lagret og behandlet i forbindelse med det respektive arrangement.

Hvilke rettigheter har jeg?

Personvernlovgivningen sikrer gode rettigheter for deg som enkeltperson. Datatilsynet deler rettigheten inn slik:

Rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg
Rett til sletting av opplysninger
Rett til begrensning i behandling av personopplysningene
Rett til å protestere mot behandling av personopplysningene
Rett til å beskytte seg mot automatiske avgjørelser (benyttes ikke av KNIF)
Rett til å ta med deg dine data (dataportabilitet)

De ulike rettigheten gjelder så langt ikke det er andre hjemler eller forhold i regelverket som hindrer dette. For eksempel kan man ikke kreve sletting av opplysninger som skal rapporteres til myndighetene, eller opplysninger som er nødvendige for å oppfylle en avtale. Utfyllende informasjon om rettighetene finner du hos Datatilsynet

Spørsmål om dine personopplysninger i KNIF

Alle spørsmål om personopplysninger, herunder krav om retting og sletting, kan sendes til post@knif.no. Ta også gjerne kontakt på telefon 23 10 37 47.