Ny støtteordning for frivillige organisasjoner ute på høring
Foto:

Ny støtteordning for frivillige organisasjoner ute på høring

Regjeringen vil bruke 1,185 milliarder kroner til nye støtteordninger for idretten og frivilligheten de neste 6 månedene og regelverket for ordningene er nå ute på høring hos organisasjonene.

Publisert: 26.01.2021 - Oppdatert: 06.05.2021

Stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Denne ordningen skal favne hele bredden av frivilligheten og idretten, og vil gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene. Om lag en tredjedel av midlene i denne ordningen vil kunne fordeles raskt ved å bruke allerede innrapporterte opplysninger fra organisasjonene. Sentralleddene til organisasjonene må melde inn behov på vegne av underledd for å kunne motta midler på denne måten. Resten av midlene fordeles i en søknadsbasert ordning.

Vi vil komme med mer info når ordningen eventuelt blir endelig vedtatt. 

 

Les mer om den foreslåtte forskriften her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskrifter-til-nye-stimuleringsordninger-pa-over-11-milliarder-kroner-for-idrett-og-frivillighet-sendes-pa-horing-til-organisasjonene/id2828273/

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: