Regelendring i merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet
Foto: Istock

Regelendring i merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet

Få svar på spørsmålene hvem, hva og hvorfor med den nye regelendringen.

Merverdiavgiftsloven

En endring i Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) fører til at frivillige organisasjoner ikke lenger får fritak for beregning av merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet. Endringen trådte i kraft 1. januar 2023.

Hvorfor gjøres denne regelendringen?

Tidligere har frivillige organisasjoner hatt et unntak som gjorde at kjøp av tjenester som annonsering på sosiale medier (for eksempel Facebook-reklame) programvare og lisenser (som Adobe og Microsoft) har vært fritatt for beregning av merverdiavgift.

Ordningen med unntak for frivillige organisasjoner ga et konkurransefortrinn for utenlandske aktører siden de kunne selge til norske organisasjoner uten å betale merverdiavgift. Det ble vurdert til å være konkurransevridende, og var i praksis en svekkelse for alle norske aktører i markedet.

Hva fører endringen til?

Endringen fører til at utenlandske aktører må registrere seg hos Skatteetaten, og betale inn merverdiavgift på salg av tjenester til norske frivillige organisasjoner som ikke er registrert i mva.-registeret. Dette kalles VOEC-mva. Dette er samme fremgangsmåte som ved salg av tjenester til privatpersoner i Norge.

Hvem har ansvaret for å etterleve regelverket?

De utenlandske aktørene har ansvar for å registrere seg og betale inn såkalt VOEC-mva. Hovedansvaret ligger derfor hos de utenlandske aktørene.

Hvis den norske organisasjonen de selger tjenester til er registrert i mva.-registeret, skal ikke det utenlandske selskapet beregne og betale VOEC-mva. Da er ansvaret hos det norske selskapet som selv bokfører betalbar mva. i forbindelse med regnskapsføringen.

Slik unngår du momstap

Kjenner du til momskompensasjon for frivillige organisasjoner? Hvis ikke så kan det hende at du går glipp av viktige midler.

Les mer

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: