Gullegget
Illustrasjon: Knif Fundraising

Gullegget

- et nyhetsbrev fra Knif Fundraising

Nyhetsbrevet Gullegget gir deg inspirasjon og input til innsamlingsarbeidet i din organisasjon. Vårt mål er at hver epost du mottar skal være et gullegg - noe verdifullt du kan bruke.