Dialogvenner

Hvem er våre venner - både dem vi kjenner og dem vi gjerne vil bli kjent med?

Rådgivning

Vi skal tenke arena-basert; på hvilke arenaer kan vi møte nye dialogvenner - både online og offline. En dialogvenn er de vi kommuniserer med og som fortsatt ikke er giver. Vi har bruk for mange dialogvenner, som med tiden konverteres til å bli givere. Derfor jobber vi sammen for å skaffe flere dialogvenner. Vi kartlegger hva dere gjør mot dialogvenner i dag og lager en plan for fremtiden. Slik sikrer vi oss at vi får jevnt tilsig av nye givere til organisasjonen.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta