Konseptutvikling

Du har en god sak, men hvordan når du giverens hode og hjerte så han vil gi?

Rådgivning Workshop

Konseptutviklingsprosessen hjelper deg å «treffe» giveren bedre. Verden forandrer seg – og det gir også oss muligheten til å utvikle oss og bli bedre. Derfor arbeider vi med konseptutvikling, for å finne nye nøkler som kobler hode og hjerte sammen – og skaper giverglede. Gjennom dataanalyse, dybdeintervju med givere, og workshops med deg som kunde, utvikler – eller videreutvikler – vi sammen med dere givertjenester som folk ønsker å være med på. Når vi sammen ser med nye øyne på hva dataene sier, hva giverne sier og hva dere som organisasjon brenner for – da har vi grunnlaget til sammen å utvikle givertjenester som skaper engasjement.

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

1

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

2

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

3

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer

Marius Hammer

Fagsjef
93 41 10 42 Epost ikon marius@knif.no