Storytelling

Det handler om å fortelle historien og bringe giverne inn i historien.

Rådgivning

Bli bedre til å formidle deres “Why” og hvordan giverne kan bli en del av løsningen - når du forteller historien om din organisasjon. Storytelling er helt sentralt for å få mennesker til å lytte til oss. En god forteller kan trollbinde mennesker, så de stopper opp og lytter. De kan bare ikke ikke la være! Når vi samtidig skal ha dem til å gi en gave, finnes det konkrete tips og måter å gjøre det på. Det er viktig -, ja helt essensielt, - at vi forstår lytterens motivasjon og involverer dem i vårt arbeid og gjør dem til løsningen på sakene vi arbeider for. Det er storytelling som får mennesker til å handle NÅ!

Slik kan vi hjelpe deg å øke gaveinntektene:

Vi starter med en analyse og strategi i et Fundraising forprosjekt.

Vi kjører dine databasedata gjennom våre modeller, og gjennomfører en online analyse. Slik finner vi de store mulighetene - og utfordringene vi sammen må gripe tak i. Vi lager så et forslag til innsamlingsstrategi som vil bidra til å øke gaveinntektene.

Du får et skreddersydd tilbud på hvordan vi sammen skaper gavevekst.

På bakgrunn av møtepunktene vi har hatt, analysene vi har presentert og strategien vi sammen har utarbeidet får du et tilbud på samarbeid. Nå begynner arbeidet for å løfte gaveinntektene til din organisasjon.

Vi samarbeider langsiktig for å skape bærekraftig vekst.

Vår erfaring er at våre kunder ofte får et “hopp” i gaveinntekter, og at vi så sammen bygger sten på sten og ser vedvarende gavevekst. Gjennom en bred palett av tjenester og workshops skaper vi sammen en ny økonomisk fremtid for din organisasjon.

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta