En norsk oppfinnelse løser problemet i kraftnettet med IoT teknologi fra Telia
Foto: iStock

En norsk oppfinnelse løser problemet i kraftnettet med IoT teknologi fra Telia

For å unngå at kraftnettet overbelastes har man alltid lagt inn sikkerhetsmarginer. Dette har resultert i at det er overdimensjonert og at strømnettet brukes forsiktig for å unngå overbelastning.

Publisert: 01.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Nyutviklet sensor

I dag er det ingen sanntidsdata om tilstanden på strømlinjene. En nyutviklet sensor fra det norske firmaet Heimdall Power monteres på kraftlinjene og henter ut dataene som gir blant annet maksimal kraftoverføring og store besparelser. Løsningen er norsk og skal oppgradere høyspentnett verden over. – Kraftnettet vårt har vært likt de siste hundre årene. Elektrifisering av samfunnet, variabel vindkraft og ekstremvær har skapt en ny situasjon. Det å øke kapasitet og fleksibilitet i strømnettet er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Det vi gjør nå vil oppdatere nettet for en digital, proaktiv framtid, sier Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power.

Ønsker du mer informasjon om hvordan sensorer fra Heimdall Power og Telias IOT nett kan gi sanntidsinformasjon om belastningen i nettet, slik at man kan utnytte kapasiteten fullt ut, uten risiko for overbelastning?

Få mer informasjon her