Gode vaner gir god sparing
Foto: Sparebanken Sør

Gode vaner gir god sparing

Har du ikke lån til pipa, et par månedslønner som buffer på konto og ikke dyr kredittkortgjeld? Da er det stor sjanse for at langsiktig sparing i fond kan være en god deal for deg!

La sparing bli en del av de faste utgiftene dine

8. februar 2022 holdt privatøkonom for Sparebanken Sør, Kenneth Sjåvåg et webinar for Knif-medlemmer om langsiktig sparing. Underveis i webinaret ble det stilt flere spørsmål til Kenneth. Spørsmålene med svar, samt opptak av webinaret og presentasjonen finner du i denne artikkelen.

Ønsker du å se igjennom presentasjonen til Kenneth?

Her finner du blant annet gode grunner til å starte med fondssparing.

Sjekk den ut her

Hvordan komme i gang med fondssparing?

Du kan enkelt komme i gang med å opprette spareavtale i fond, og få veiledning underveis. Spareveilederen hjelper deg å velge fond.

Mange av fondskundene starter med en spareavtale på 1000 kroner per måned. Du kan enkelt justere dersom du ønsker å spare mer eller mindre. Basert på dine svar i spareveilederen får du hjelp til å velge et aktivt forvaltet fond fra Norne Securities sine fond i fond.

Det er også en god idé å ta kontakt med en rådgiver i Sparebanken Sør dersom du ønsker å komme i gang med fondssparingen. Du finner kontaktinformasjon til rådgiverne her. 

Spørsmål fra webinaret med Sparebanken Sør 08.02.22

Hvor mye er det lurt å ha som buffer?

Sparebanken Sør anbefaler ofte 1-2 månedslønninger. Men, jo flere eiendeler du har jo større er gjerne behovet for buffer.

Hvordan sparer man i fond til barna på enklest mulig måte?

Fast sparing med tanke på barns etablering eller annet er veldig smart. Spar gjerne i ditt eget navn, og merk pengene med barnets navn - da bestemmer du selv når barnet skal få pengene.

Hvor lett er det å få ut pengene om jeg skulle trenge de før jeg har tenkt?

Det er enkelt og greit å selge fondsandeler, men vær klar over at det tar noen dager fra du legger inn salget til pengene er på konto. I tillegg kan du være heldig eller uheldig med timingen.

Hva skjer ved uttak av penger. Da får man vel en del skatt på dette?

Sparing er utsatt forbruk, og planen må jo være å bruke sparepengene en gang i fremtiden. I aksjefond er det utsatt skatt, fremfor årlig som du gjør på kontorenter. Det betyr at du betaler skatt på gevinst når du tar ut pengene. Skattesatsen er 35,2% (i 2022) av gevinsten, minus skjermingsfradrag. Fordelen av høyere avkasting, utsatt skatt og skjermingsfradrag gjør som oftest regnestykket veldig hyggelig selv om skattesatsen isolert sett virker høy.

Hva med å låne for å spare i fond? Alternativ hva med å prioritere nedbetaling av gjeld istedenfor?

Sparebanken Sør anbefaler ikke aktivt å låne penger for å spare i fond. En kombinasjon av sparing og nedbetaling på boliglån kan være fornuftig. Husk da at det er viktig å spare i noe som forventer å gi en høyere avkastning enn det du betaler i rente på lånet, om ikke kan du heller prioritere nedbetaling.

Bør en prioritere sparing i fond istedenfor nedbetaling av gjeld?

Her er det ikke et fasitsvar. Ofte kan en kombinasjon være fint. Ved hjelp av sparring med en rådgiver kommer man gjerne frem til en god samlet løsning!

Bør jeg låne penger til å spare i fond siden boliglånsrenta er så lav?

Det er ikke noe som anbefales. Men, det går jo an å dele opp den månedlige likviditeten noe - noe nedbetaling noe sparing.

Finnes det nesten "helt grønne" fond?

Det gjør det. Sparebanken Sør anbefaler deg å kontakte rådgiveren din for å se om det er et eller flere fond som kan passe i en grønn profil. Mange av fondene er rangert etter klimarisiko. 

Les mer her

Bør jeg bruke mye tid på å sjekke fondssparingen min?

Nei, fondssparing går av seg selv. Sjekk innimellom hvordan det går, ellers lar du tiden gjøre jobben.

Hvis man har 100k "liggende" - hvordan bør man fordele de mest fornuftig for å komme i gang?

Her er det ikke noe fasitsvar. Her kommer det an på deg, din tidshorisont og din evne til å tåle verdisvingninger. Kanskje er det lurt å ta en fot i bakken med rådgiveren din for sammen å finne ut hva som kan passe for deg.

Hva hvis man setter inn et "startbeløp" f.eks. 100 000 og så sparer et fast beløp hver måned videre?

Det er ofte en glimrende løsning. En kick- start med et engangsbeløp kombinert med et fast sparebeløp som jevner ut risikoen over tid er helt topp!

Hva med fondssparing når man har boliglån? Bør man alltid prioritere nedbetaling av boliglån?

Dette går veldig ofte an å kombinere. Flere faktorer spiller inn på den løsningen du velger, ikke minst hvor mye lån du har i forhold til verdiene dine. Har du lav belåning står du gjerne friere!

Hvilke fond anbefaler/selger Sparebanken Sør? Hvordan er gebyrene sett opp mot andre leverandører?

Via bankens handelsportal for fond hos Norne vil du kunne velge fond fra mange ulike fondsleverandører. Du vil finne det aller meste av fondstyper, også både aktivt og passivt forvaltede fond. Det betyr også at kostnadene varierer med type fond.

Hvor får man oversikt ved diverse langsiktig sparing (IPS, pensjonssparing, globale aksjefond, SPK)?

Privat sparing får man oversikt på ved å logge inn i banken. Bruker du flere banker må du gjerne logge inn i hver bank for full oversikt. For å få oversikt over tjenestepensjonen bør du logge inn på den pensjonsleverandøren arbeidsgiver bruker, f.eks SPK.

Hva bør jeg være kritisk til, eller i alle fall oppmerksom på, i dialog med en investeringsrådgiver?

Sammen med en investeringsrådgiver skal du finne den løsningen som passer best for deg og din økonomi. Banken lever best av og med fornøyde kunder, og en investeringsrådgiver er genuint opptatt av å finne den beste løsningen for deg!

Burde man sette inn 100.000kr nå eller 10 000kr i mnd over ti måneder?

Her får du ikke fasiten før du tar ut pengene. Mange velger innfasing hvis markedet er turbulent, for å spre risikoen. Om markedene går veldig godt de ti månedene du har valgt å fase inn, ja da er det jo lett å si at du burde satt inn hele summen med en gang. Timing er vanskelig!

Hva hvis du har aksjefondet i utlandet? Hvordan kan man spare månedlig på best måten?

Har du bankforhold i Norge og bor i Norge er det nok enklest også å spare i fond som er registrert i Norge. Men, selv om fondet er norsk kan det jo investere i utlandet.

Hvordan kan KPI for 2021 være 5,3 % og så får vi boliglån til 1,8 %? Vil ikke da banken tape penger?

Dette er et spørsmål for makroøkonomene.

Vil ikke den høye KPIen slå inn på lønnsøkning og inflasjonen?

Dette er et spørsmål for makroøkonomene.

Kontakt Knif Innkjøp

Marthe Fjeld, Knif Innkjøp

Marthe Fjeld, Knif Innkjøp

Salgs- og markedskonsulent
97 98 99 42 Epost ikon fjeld@knif.no