Jobben ble mer enn en jobb
Foto: Frelsesarmeen

Jobben ble mer enn en jobb

Da Frelsesarmeen skulle innrede det nye Gatehospitalet i Bergen, fikk Norengros K.J. Brusdal en stor ordre. «Samarbeidet ga oss en ny dimensjon,» sier Borghild Marie Skadal Midttun i Norengros.

Om Gatehospitalet

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som utfordret Frelsesarmeen til å etablere Gatehospitalet i Bergen - etter modell av Gatehospitalet i Oslo. I hovedstaden hadde Gatehospitalet utviklet seg til å bli et viktig tilbud til rusavhengige med sammensatte helseutfordringer, og Bergen hadde åpenbare behov for at liknende tilbud.

Mange helseutfordringer

Akkurat som befolkningen for øvrig, lever også rusavhengige stadig lenger. Men i denne gruppen er helseutfordringene mange og sammensatte, og den alminnelige helsetjenesten makter ikke å gi alle nødvendige helsetilbud. Det er her Frelsesarmeen og Gatehospitalet kommer inn med sitt omsorgstilbud. På døgnbasis gir Gatehospitalet pleie og behandling med et konsept spesielt tilpasset pasientgruppen:
• medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse.
• medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps.
• medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende.

En spennende reise

Da Gatehospitalet Bergen i mars 2020 åpnet dørene for 14 pasienter, hadde Norengros K. J. Brusdal AS allerede lenge vært med på en spennende reise gjennom planlegging, etablering og videre inn i driftsfasen. – Med Knif-avtalen i hånden og lokal forankring kunne vi ønske Frelsesarmeens rusomsorg velkommen til bydelen Arna, vår egen bydel, sier de i Norengros.

Da Norengros K.J. Brusdal AS ble etablert i 1988, leverte de primært papp og emballasje. Senere er sortimentet utvidet med blant annet kontorrekvisita, renhold, cateringprodukter, medisinske forbruksvarer, og til sist med kontormøbler og interiør.

«Dette er et supplement til den alminnelige helsetjenesten.»

Arbeidet kunne starte

Det tok tid å finne et egnet sted for etableringen av Gatehospitalet i Bergen, men i løpet av 2018 kjøpte Frelsesarmeens Eiendommer AS - en nedlagt skole på Garnes utenfor Bergen. Og på vårparten i 2019 møtte representanter for Norengros K. J. Brusdal Gatehospitalets daglige leder, Marianne Ørpetveit, og Gudrun Skulstad som er administrasjonsmedarbeider.

Etter de innledende møtene, kunne Norengros begynne sitt arbeid: – Vi startet med KNIF-permen, entusiasme og et brennende ønske om å få alt ferdig til rett tid. Den gamle skolen var en byggeplass og vi fikk være med fra starten.

– Møbler, medisinsk inventar, annet inventar, kopper og kar ble vurdert, drøftet og kom på plass. Etter hvert tok bygget form, og den interne opplæringen og forberedelse til åpningen kunne starte.

«Et brennende ønske om å få alt ferdig til rett tid.»

Verdigrunnlaget

Når Borghild Marie Skadal Midttun, salgssjef i Norengros K. J. Brusdal ser tilbake på at de, sammen med Knif Innkjøp kunne bruke sine erfaringer fra tidligere oppstartprosjekter, forteller de at Frelsesarmeens folk lærte dem mye som de vil ta med videre: - Vi har alltid hatt stor respekt for Frelsesarmeens arbeid på flere arenaer. Samarbeidet med organisasjonen og med Marianne og Gudrun, har gitt en ny dimensjon; betydningen av å ha med seg et godt forankret verdigrunnlag inn i samarbeid med andre. Vi håper samtidig at Norengros K. J. Brusdal, sammen med Knif Innkjøp har forvaltet midler og vist respekt tilbake på en god måte.

Bildetekst: Daglig leder ved Gatehospitalet Marianne Ørpetveit (til venstre) og administrasjonsmedarbeider Gudrun Skulstad.

Kontakt Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Salgskoordinator
45 61 00 04 Epost ikon nystoyl@knif.no