Ny avtale på tekstiltjenester
Foto: iStock

Ny avtale på tekstiltjenester

Frode Halvorsen hos Elis (tidligere Berendsen Tekstil Service) er ansvarlig for avtalen med Knif Innkjøp. Han kan betrygge medlemmene om at de setter miljø og bærekraft høyt.

Publisert: 01.09.2020 - Oppdatert: 22.11.2022

Miljøprinsipper

Elis sine miljøprinsipper er i overenstemmelse med Den internasjonale renseriorganisasjonen for tekstilrenhold (European Textile Services Association, ETSA) som representerer og promoterer tekstilsektoren i Europa.

Elis går aktivt inn for:

Lavt vann- og energiforbruk

Bruk av miljøvennlig vaskemiddel og produktemballasje

Optimalisering av reiseavstander/distribusjon ved leveringer

Gjenbruk og resirkulering av tekstiler

Målrettet miljøopplæring av personale

"Vi har satt seg som mål å bli Norges beste servicebedrift, det vil si at vi skal være best på produkt, leveranser og løsninger. Vår kvalitet og systemer er grunnen til at Elis i dag er Norges største leverandør innenfor matte- og arbeidstøyservice. Vi leverer det vi sier vi skal levere", forteller Frode Halvorsen.

Se hva Elis tilbyr av løsninger

Se hva Elis tilbyr av løsninger

Om innkjøpsavtalen