Solcelleanlegg er den energiteknologien som vokser raskest
Foto: iStock

Solcelleanlegg er den energiteknologien som vokser raskest

En investering i solenergi-anlegg viser at en tar klimaendringene på alvor, i tillegg vil installasjonen øke verdien på bygningsmassen.

Publisert: 01.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Produksjon av solenergi

I Norge skjer det en kraftig vekst i installasjon av solcelleanlegg, både privat og i forretnings- og industribygg. Noen kirker har også fått installert solcelleanlegg på sine kirketak. Om de siste års vekst på 30 prosent fortsetter, så vil 18 prosent av landets energibehov kunne være dekket ved solenergi i 2030. Mye av bakgrunnen for dette er at det har vært kraftig reduksjon i kostnadene for å prosjektere og installere solenergianlegg, samtidig som effektivitet og levetid for anleggene blir stadig bedre. Dette gjør det enda mer interessant å installere solcellepanel også i områder med lav solinnstråling. Lave temperaturer i Norge bidrar til økt effektivitet og gjør at potensialet for solkraft i Norge er på høyde med mange steder i Sentral-Europa. For en virksomhet som vurderer å installere solcelleanlegg vil også faktorer som takets beskaffenhet, alternative energikostnader og tariff-struktur være av betydning, i tillegg til beliggenhet og størrelsen på tilgjengelige tak og/eller veggflater.

Hvorfor solenergi?

Solenergi har noen unike fordeler – den er fornybar, samtidig som den er modulbar. Det siste innebærer at installasjon og videre produksjon kan tilpasses nøyaktig til den enkelte virksomhets eiendomsmasse. I tillegg kan anlegget installeres «hvor som helst».

Virksomheter kan gjennom å investere i solcelleanlegg nå operasjonelle mål om energieffektivisering og kostnadsreduksjoner, samt eventuelle mål knyttet til miljø og bærekraft.

Strømproduksjon via eget solcelleanlegg er for mange virksomheter også en god profileringssak som kan styrke «virksomhetens merkevare» og skape økt engasjement hos kunder og brukere av eiendommen (kirkegjengere, elever, klienter m.m.) Anlegget kan installeres på relativt kort tid og er også håndterbar i forhold til finansiering. Det kan installeres på tak, vegger eller på bakken. I mange kommuner er det også mulig å søke om økonomisk støtte for eksempelvis for en skole eller menighet.

Hvordan komme i gang?

En første vurdering av eiendommens egnethet tas på grunnlag av tilgjengelig land eller tak, forhold rundt eiendommen, som f.eks. takets beskaffenhet, samt tilgjengelighet og solinnstråling. I tillegg trenger en hjelp til å vurdere ut fra eget strømforbruk, kraft- og tariffpriser. Basert på informasjonen foretar leverandøren en «dimensjoneringsanalyse». Denne gir svar på hvor mye som kan produseres, installert kapasitet og hvor mye av eget forbruk som kan dekkes. Investeringsperspektivet er gjerne 15 til 20 år. Det finnes ulike investeringsmodeller, der kunden enten selv har kapital, eller har behov for låneopptak eller leasing.

Avskriving, resultat og tilbakebetalingstid

Solcelleanlegg kan avskrives som teknisk anlegg med 10 prosent saldoavskrivning hvert år. Når anlegget etterhvert nærmer seg null i regnskapet, vil restlevetiden fortsatt være mange år. Etterhvert blir da deler av energiforbruket gratis for den som har installert. Forsiktige kalkyler gir mellom 5 og 6 prosent avkastning på investert kapital i avskrivningsperioden. En investering i solceller viser også at en tar klimaendringene på alvor, i tillegg som installasjonen vil øke verdien på bygningsmassen.

Mer informasjon

Om du ønsker å bli oppdatert på hvordan Knif arbeider med temaer rundt solenergi og solcelleanlegg, så kan du kontakte Kåre Hegle på mobi, 404 05 988 eller e-post hegle@knif.no