Tomb videregående skole valgte leasing gjennom Sparebanken Sør
Foto: Sparebanken Sør

Tomb videregående skole valgte leasing gjennom Sparebanken Sør

Leasing er en populær finansieringsform som bidrar til at du frigjør driftskapital og får en mer forutsigbar budsjettering.

Leasing gjennom Brage Finans

– PC’er, maskinelt undervisningsutstyr for landbruk og praksisfag er en nødvendighet for at elevene skal ha kjennskap til ny teknologi. Oppgraderinger og nyinvesteringer til dette formålet er en stor likviditetsbelastning for skolen, sier økonomileder Kate Hofsøy. – Tomb VGS har valgt å finansiere disse driftsmidlene gjennom Brage Finans, Sparebanken Sør sitt eget leasingselskap, da dette gir oss en større frihet likviditetsmessig. Dette gir også muligheten til å skifte ut til mer moderne utstyr på et tidligere tidspunkt, forteller Hofsøy videre.

Sparebanken Sør, Brage Finans og Knif Innkjøp

I 2016 utvidet Tomb VGS med en ny linje for anleggsteknikk og hadde i den forbindelse behov for innkjøp av flere undervisningsmaskiner.

 

– Vi ble av Sparebanken Sør gjort oppmerksom på Brage Finans i den forbindelse. Vi innhentet tilbud fra flere leasingselskap, og vårt valg falt på Brage Finans som hadde konkurransedyktig tilbud, forteller Hofsøy.


– Vi opplever å bli ivaretatt på en god måte av vår egen kontaktperson i Brage Finans. Forespørsler om ny leasing, utkjøp av avtaler etc., besvares disse raskt og ryddig.

Gode løsninger

Rune Syvertsen, salgs- og markedssjef i Brage Finans, syntes det er spennende og interessant å jobbe med kunder som er tilknyttet en organisasjon, og avtalen mellom Sparebanken Sør og Knif gir god effekt.

 

– Vi sitter sammen med bedriftsrådgiverne i Sparebanken Sør, og opplever at de kjenner Knif-kundenes behov og egenart. Det gjør at vi, sammen med kundene, kan finne gode løsninger.

 

– Leasing er en økonomisk smart, enkel og fleksibel form for finansiering, og kan være et godt alternativ til lån, sier Frode Stubhaug Klem, bedriftsrådgiver og Knif-koordinator i Sparebanken Sør.

 

– Vi opplever at Brage Finans følger opp våre bankkunder på en svært god måte, og kan tilby konkurransedyktige priser. De fleste av våre kunder blir nå anbefalt å benytte leasing til «løse driftsmidler». En slik løsning vil i mange tilfeller kunne avlaste panterettene i eiendom, som ofte kan være mer hensiktsmessige å «spare» til å benytte ved større investeringer.


Er du ikke bankkunde i Sparebanken Sør, men ønsker å bli det, trykk her.

IT- investeringer

IT-utstyr i form av PC’er til undervisningspersonell og elever, digitale tavler etc., er for Tomb VGS en stor kostnad.

– Elev-PC’er tilbys som en del av undervisningsutstyret til elevene de årene de går på skolen. Et bærekraftig valg vi gjør er å kjøpe PC’er av god kvalitet som elevene kan kjøpe rimelig etter endt skolegang, og ha glede av i mange år videre, sier Kate Hofsøy til slutt. Ved oppstart av nytt skoleår har skolen derfor de siste årene hatt behov for å kjøpe inn/inngå leasingavtale på nytt PC-utstyr, og brukt Brage Finans til denne finansieringen.

Rune Syvertsen løfter også frem leasing som et bærekraftig alternativ. -Det er viktig at gammelt IT-utstyr ikke havner «i en skoeske» eller på et lager. Det må avhendes eller brukes videre på en kontrollert måte, i forhold til både bærekraftperspektivet og personvernet.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Sparebanken Sør og Brage Finans om leasing, vennligst trykk her. 

Om skolen

Tomb videregående skole ligger i Råde kommune i Viken. Det er en kristen, landsdekkende friskole, offentlig godkjent og eid av Normisjon. Skolen har fullverdige driftsavdelinger for husdyr og jordbruk som benyttes i elevenes praksisundervisning.

Bildetekst: Skolens rektor Morten Thomassen og økonomileder Kate Hofsøy er godt fornøyd med leasingavtalen gjennom Sparebanken Sør.

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Daglig leder
95 23 58 18 Epost ikon opdal@knif.no