Lilleborg

Lilleborg

Grossistdistribuert leverandør

Forbruksmateriell Storhusholdning Grossistdistribuert Hygieneprodukter

Om leverandøren

Med over 180 år i bransjen har Lilleborg opparbeidet en sterk fagkompetanse og utviklet effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringssystemer gjennom mange år.

Fordeler med Lilleborg

Hjelp og veiledning fra en lokal salgsrepresentant

Kursing av personell

Utlån av doseringsutstyr på større kantiner som benytter seg av Lilleborg produkter

Hjelp til å utarbeide renholdsplaner tilpasset ditt brukersted

Norengros: Rengjøringsvogner

Fram til 31. desember har Norengros i samarbeid med Lilleborg kampanje på Uniq rengjøringsvogner og rengjøringsutstyr fra Taski. Her får du det utstyret du trenger for å gjøre et godt renhold.

Se kampanjeproduktene her

Staples: Sun Profesjonell

Fram til 31. desember har Staples i samarbeid med Lilleborg kampanje på Sun Profesjonell.

Se kampanjeprisene her

Staples: Maskinkampanje på Taski-produkter

Fram til 31. januar 2022 har Staples i samarbeid med Lilleborg kampanje på ulike rengjøringsmaskiner.

Se produktoversikten her

Lønnsom drift

Lilleborg fokuserer blant annet på utvikling av effektive, innovative og bærekraftige produkter og systemer som bidrar til større effektivitet, mer lønnsom drift og økt verdiskaping for deg som kunde. Lilleborg har en egen fagavdeling som tilbyr kurs og opplæring innen alle former for profesjonelt renhold og hygiene. Lilleborg har fabrikk i Norge og egen utviklingsavdeling som jobber med produktutvikling og innovative systemer.

Sjekk produkter, kampanjer og nyheter på Lilleborg sin nettside

Lilleborg

Bærekraftig verdiskaping

Utvikling av optimaliserte rengjørings- og hygienesystemer som begrenser miljøbelastningen ved din virksomhet er ett prioritert fokus. I 2015 vant Lilleborg EcoOnline Award for godt og viktig arbeid med kjemikalier.

Kontakt Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Salgskoordinator
45 61 00 04 Epost ikon
Marius Wilberg, Lilleborg

Marius Wilberg, Lilleborg

454 13 850 Epost ikon