Danske Invest
Foto: iStock

Danske Invest

Innkjøpsavtale for kapitalforvaltning

Bank og finans Kapitalforvaltning

Om avtalen

Kapitalforvaltningsavtalen med Danske Invest ble inngått i 2012. I dag er det 44 Knif-medlemmer som forvalter 1,6 milliarder kroner gjennom Knif-avtalen (2021).

Knif-avtalen med flere fordeler

Gratis individuell rådgivning og oppfølging

Knif-rabatt på forvaltningshonorarene

Bredt fondstilbud (41 fond) til fordelaktige priser som dekker de fleste ønsker og behov

Årlig Kapitalforvaltningsdag for alle Knif-medlemmer

Vil du vite mer om kapitalforvaltningsavtalen med Danske Invest? Send inn skjemaet, og vi kontakter deg.

Ta kontakt med meg om kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning: Knif-avtalen

Danske Invest og Knif-avtalen

 • Likhetsprinsipp der både store og små organisasjoner får de samme betingelsene fra første kroner investert

 • Hver organisasjon får individuell behandling ut fra organisasjonens særpreg og spesifikke krav, ønsker og behov

 • Årlig kundeseminar i samarbeid med Knif Innkjøp 

 • Bredt fondstilbud (41 fond) til fordelaktige priser som dekker de aller fleste individuelle ønsker og behov.

 • Danske Invest har over flere år oppnådd solid og konkurransedyktig avkastning. Fondstilbudet i avtalen er stort og til fordelaktige priser og dekker de aller fleste individuelle ønsker og behov.

 • Danske Invest ønsker å være i tett dialog med Knif-kundene og frekvensen i kundeoppfølgingen avtales individuelt med hver enkelt organisasjon

Full kontroll over egen kapitalforvaltning

Knif-medlemmene har kontroll over egen kapitalforvaltning ved at organisasjonene investerer sine midler i henhold til:

 • Forventet avkastning
 • Likviditetsbehov
 • Tidshorisont
 • Risikovilje og risiko toleranse
 • Skatteposisjon
 • Spesifikke ønsker og krav til bærekraft og ESG1

Fondstilbudet

Aktivt forvaltede aksjefond inkludert flere som har særskilt fokus på miljø, sosiale forhold og eierskapsstyring (ESG)

 • Norge
 • Globale

Aktivt forvaltede rentefond inkludert flere som har særskilt fokus på ESG
- Norske pengemarkedsfond
- Norske, nordiske, europesike og globale obligasjonsfond

Aktivt forvaltede kombinasjonsfond som investerer i rentefond og aksjefond på kundens vegne i henhold til kundens strategi og hvor løpende allokeringsvalg tas på vegne av kundene

Indeksfond med strenge eksklusjonskriterier mht ESG
- Norge
- Europa
- USA
- Globalt
- Japan
- Fremvoksende markeder

Bærekraft og ESG

 • Danske Invest har en ambisjonen om å tilby et bredt spekter av ESG-fond og bærekraftige fond og ønsker å være åpne om sitt arbeid med ansvarlige investeringer

 • Bærekraft inkluderes i alle investeringsanalyser og - beslutninger

 • Danske Invest er aktive eiere i selskapene de investerer i for å påvirke disse til å bevege seg i en positiv retning med hesyn til etikk og bærekraft.

 • Selskaper som ikke imøtekommer nødvendige krav til bærekraft eller er innen bransjer som bryter med overordnete retningslinjer og internasjonale konvensjoner, utelukkes fra investeringsuniverset til Danske Invest.

 

Les mer om bærekraft i Danske Invest

Månedsrapport Knif-avtalen:

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp

Daglig leder
95 23 58 18 Epost ikon opdal@knif.no
Rolf Chr. Ugelstad, Danske Invest

Rolf Chr. Ugelstad, Danske Invest

Senior Client Manager
90 87 21 61 Epost ikon roug@danskeinvest.com