Verdimat

Verdimat

Innkjøpsavtale for storhusholdning

Mat Storhusholdning Grossist Overskuddsvarer

Om avtalen

VERDIMAT er en grossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde.

Fordeler med VERDIMAT

Muligheten til å tenke bærekraftig ved å få tilgang til overskuddsvarer på en enkel måte

Lik pris for alle uansett kvantum man kjøper

Mattrygghet ivaretas gjennom hele verdikjeden

Bredt sortiment av overskuddsvarer fra over 110 kjente produsenter/grossister

Bestill innkjøpsavtalen

Bestill innkjøpsavtalen

For å bli kunde må du registrerer deg direkte på VERDIMAT sin nettside. På kundeskjemaet setter du inn under kjedetilhørighet: Knif Innkjøp. Registeringen skjer automatisk og etter noen dager vil du få tilsendt informasjon fra VERDIMAT.

Bli kunde nå

Distribusjon av overskuddsvarer

Hvert år kaster produsenter og grossister ca. 70 000 tonn fullgode varer. Dette er et bransjeproblem, men ikke minst et samfunnsproblem. VERDiMATs fokus er å redusere mengden matsvinn på grossist- og industri- / produksjonsnivå ved å tilby å selge overskuddsprodukter eller varer fra feilproduksjon   Produktene tilbys til 40-60% av ordinær pris, og salgsprinsippet er førstemann til mølla. Gjennom deres nettportal selges varene med en sanntid lagerbeholdning. Dette skal gi lik mulighet til alle, uansett hvor du holder til eller størrelsen på matforbruket. Samtidig er det også informasjon om holdbarhetsdato og dokumentasjon om eventuelle avvik dere må være oppmerksomme på.

Sjekk produkter, kampanjer og nyheter på VERDIMAT sin nettside.

VERDIMAT

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Leder Salg og Storhusholdning
40 40 59 94 Epost ikon
Henrik Furuholt, Verdimat

Henrik Furuholt, Verdimat

916 42 172 Epost ikon