Bli med å redusere matsvinn
Foto: Matvett

Bli med å redusere matsvinn

Ett av FNs bærekraftsmål er at matsvinnet skal reduseres innen 2030. I serveringsbransjen i Norge er målet å halvere matsvinnet.

Kutt Matsvinn

I 2020 ble samarbeidsprosjektet "Kutt Matsvinn 2020" avsluttet med gode resultater. De som deltok reduserte sitt matsvinn med 15 prosent. Nå fortsettes arbeidet, hvor målet er at matsvinnet skal halveres innen 2030.

Hva får du som deltar i Matvett-prosjektet?

Tips for godt måleutstyr

Verktøy for rapportering og opplæring

Forum for inspirasjon og erfaringsutveksling

Felles grafisk profil

Kommunikasjonsaktiviteter rettet mot gjestene

Inspirasjon og tiltak

Hvordan redusere matsvinnet?

For å kunne redusere matsvinnet, er det viktig å få oversikt over hvor mye og hva slags mat som kastes. Dette gjøres gjennom målinger på kjøkkenet. For deltakere som er med i prosjektet sendes disse målingene til Knif Innkjøp en gang i måneden.

Gratis å delta

Det er kostnadsfritt å bli med i «Kutt Matsvinn» og «Bransjeavtalen om redusert matsvinn».

Meld din interesse her

Engasjer gjerne ansatte og gjester

Det er også fint å engasjere ansatte og gjester på mulige tiltak som kan ha en positiv effekt.

Blir dere på prosjektet får dere også tilgang på kommunikasjonsmateriell, som kan deles ut.

Aktuelle tiltak

Aktuelle tiltak

På Matvett sin nettside finner du en "inspirasjonsbank", der det vises en oversikt over tiltak som kan være til inspirasjon og kanskje også passer for din virksomhet.

Les mer her

Kontakt Knif Innkjøp

Mirja Schmidt, Knif Innkjøp

Mirja Schmidt, Knif Innkjøp

KAM Storhusholdning
93 28 67 47 Epost ikon schmidt@knif.no