Knif Jobb: Styrker satsingen på rekruttering til det frivillige og ideelle Norge
Konsernsjef i Knif, Fridtjof Leif Gillebo (til venstre), rådgiverne Fredrik Abrahamsen Deilkås og Cathrine Vikse Johnsen i Hamnøy Oslo, og daglig leder Jan Tore Hamnøy, oppretter et nytt selskap sammen. Foto: Hamnøy AS

Knif Jobb: Styrker satsingen på rekruttering til det frivillige og ideelle Norge

Knif går sammen med Hamnøy AS for å opprette et nytt selskap som skal bistå med rekruttering til ideelle organisasjoner.

Publisert: 20.04.2023 - Oppdatert: 25.05.2023

Rekruttering og HR

Behovet for bistand til rekruttering øker blant frivillige og ideelle organisasjoner. Nå etablerer HAMNØY AS og Knif AS Knif Jobb sammen. Knif AS og HAMNØY AS skal eie 50 prosent hver av Knif Jobb. Ønsket er å møte et økt behov for bistand til rekruttering og HR blant frivillige og ideelle organisasjoner i Norge.

Strategisk partnerskap

– Å rekruttere koster både tid og penger, men det handler mest av alt om mennesker. Knif Jobb vil umiddelbart begynne å levere effektive og gode tjenester innen rekruttering og HR som frivillig og ideell sektor etterspør - takket være kombinasjonen av Knif som breddeleverandør av administrative tjenester til sektoren, og den sterke posisjonen HAMNØY allerede har opparbeidet innen rekruttering til dette markedet, sier konsernsjef i Knif AS Fridtjof Leif Gillebo.

HAMNØY AS har de siste årene blitt en viktig rekrutteringspartner for kunder i dette markedet. Rekrutterings- og rådgivningsfirmaet, som eies og ledes av Jan Tore Hamnøy, styrker nå denne satsingen gjennom et tungt strategisk samarbeid med Knif AS.

– Ambisjonen er å bli den foretrukne rekrutteringspartneren for det frivillige og ideelle Norge, sier Hamnøy og Gillebo entusiastisk. Gillebo sier samarbeidet med HAMNØY AS om Knif Jobb AS kommer som følge av økt etterspørsel etter profesjonell bistand til blant annet rekruttering.

– Knif har over tid fått spørsmål fra både kunder og medlemmer om vi kan utvikle tjenester innen rekruttering og HR. Vi har etter en grundig prosess kommet frem til at vi ønsker å gå inn i dette markedet og at det beste for Knif er å inngå et strategisk partnerskap med HAMNØY som forstår vårt marked og kan vise til gode resultater, sier Gillebo.

Kontakt

Jan Tore Hamnøy, Knif Jobb

Jan Tore Hamnøy, Knif Jobb

Daglig leder
41 10 22 00 Epost ikon
Fridtjof Leif Gillebo

Fridtjof Leif Gillebo

Konsernsjef, Knif AS
40 40 59 96 Epost ikon