Knif på Arendalsuka 2022: Opptak av debattene

Her kan du se opptakene fra våre arrangementer på Arendalsuka 2022. I samarbeid med Etisk handel Norge, Frivillighet Norge, Haraldsplass diakonale stiftelse, Diakonhjemmet og Sparebanken Sør