TVL fortsetter – Knif blir ny eier
Konsernsjef i Knif AS Fridtjof Gillebo (venstre) og sjefredaktør/adm.dir. i TVL Alf Gjøsund. Foto: Knif

TVL fortsetter – Knif blir ny eier

Knif AS har overtatt TV-selskapet TV Vårt Land AS og viderefører driften.

Publisert: 19.01.2023 - Oppdatert: 22.03.2023

Knif Media AS

– TVL-prosjektet er for godt til å avvikles. Norge fortjener en kanal med kristent innhold av høy kvalitet og med et bredt nedslagsfelt. Det sier Fridtjof Leif Gillebo, konsernsjef, i Knif AS og styreleder i selskapet som nå videreføres under navnet Knif Media AS.

Kanalen beholder navnet TVL

Avtalen mellom Vårt Land AS og Knif AS om overtakelse av TVL ble undertegnet i går. I dag overtar de nye eierne TVL-aksjene vederlagsfritt, og styrker økonomien i selskapet med fem millioner. Kanalen vil foreløpig beholde navnet TVL.

– Dette er et gunstig utgangspunkt, slik vi ser det. Kanalen er blitt tatt godt imot i markedet, og ble på kort tid den største kanalen for kristent innhold på lineære flater. Dessuten har den gode digitale løsninger som kan videreutvikles, sier Gillebo.

Kanalens profil og redaktørens frihet vil være uendret. I vedtektene legges det vekt på at selskapet skal «fremme kristen tro og kristne verdier gjennom forkynnende, opplysende og underholdende programinnhold, forenelig med et samlende, økumenisk kristent ståsted».

– Jeg håpet på et mirakel. Det var vel langt på vei det som skjedde, med god hjelp fra Knif, sier en svært fornøyd TVL-redaktør, Alf Gjøsund, som nå blir daglig leder i Knif Media AS.

Han er veldig glad for at det nettopp er Knif som overtar.

– De eies av Kirke-Norge i fellesskap, nyter stor tillit og har en sterk og samlende posisjon. Sånn sett kunne vi knapt fått en bedre eier for et TV-selskap som ønsker å representere hele bredden av Kirke-Norge, sier han.

Fortsatt samarbeid med Vårt Land

Sjefredaktør og administrerende direktør Bjørn Kristoffer Bore i Vårt Land AS sier han er glad for at det ble en annen løsning enn nedleggelse for TVL.

– Det er lagt mye arbeid ned i dette prosjektet og det var vellykket på så mange måter. Derfor er dette en gledens dag, sier han, men understreker at det ikke er over og ut for Vårt Lands TV-engasjement.

Vi legger nå planer for et godt samarbeid mellom Vårt Land og det nye selskapet, både kommersielt og redaksjonelt, sier han.

Kontakt

Fridtjof Leif Gillebo

Fridtjof Leif Gillebo

Konsernsjef, Knif AS
40 40 59 96 Epost ikon
Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

Sjefredaktør og administrerende direktør TVL
92 44 86 66 Epost ikon