Flomlys på Frivillighet Norge
Foto: Frivillighet Norge

Flomlys på Frivillighet Norge

Bli bedre kjent med Frivillighet Norge og generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen.

Ønsker tettere samarbeid

Markeringen av Frivillighetens år 2022 nærmer seg halvveis, og generalsekretæren kan melde om at arbeidet så langt går veldig bra. – Det er vanskelig å gjøre opp status når vi bare er halvveis, men vi ser at det virker. Vi har mange eksempler på økt engasjement, og et av dem er Norsk Folkehjelps kampanje for å få flere med seg i beredskapsarbeidet. 500 personer signerte på at de ønsket å bidra. Et annet eksempel er alt frivillig arbeid som gjøres for og med flyktninger fra Ukraina, sier Slåtterøy Johnsen. Med årets 17. mai-feiring friskt i minne, er det lett å se at pandemien la en kraftig demper på nasjonaldagsfeiringen i 2020 og 2021. Generalsekretæren er glad for at det endelig var mulig med feiring og markering som normalt igjen. – 17. mai er en folkefest over hele landet. Korps, veteranbilkortesjer, velforeninger og speidere – det er utrolig mye av det som skjer på 17. mai som ikke hadde skjedd uten frivilligheten. På en sånn dag ser du hvor viktig frivilligheten er, sier han.

Frivillighetsgeneralen

Stian Slåtterøy Johnsen (45) har arbeidet i frivillig sektor siden 2001. Han har vært i Frivillighet Norge siden 2006, og ble generalsekretær i 2015. Etter mangeårig engasjement i musikkorps, idrett, 4H og Natur og ungdom, er han nå øverste ansvarlig for Frivillighet Norge med 350 medlemsorganisasjoner og flere millioner individuelle medlemskap. Mangfoldet er det han er aller mest glad i ved jobben sin.

– Jeg er glad for det store mangfoldet og bredden i frivilligheten i Norge. Det er så mange store og synlige organisasjoner, men også mange små og lokale initiativ. Det så vi verdien av for eksempel under pandemien hvor minoritetsorganisasjoner ble en viktig ressurs for myndighetene med å nå ut med informasjon på ulike språk.

Samarbeid og delingskultur

Hvordan kan man få flere engasjert i frivilligheten? Det er et spørsmål de aller fleste organisasjoner, lag og foreninger har stilt seg. Generalsekretæren for det hele peker på to ting, samarbeid og markedsføring, som noe man må gjøre langt mer av.  

– Det er mye vi som organisasjoner kan gjøre sammen. Vi må bli flinkere til å markedsføre oss selv, hva vi driver med og vise hvordan det går an å engasjere seg i dette arbeidet. Det er lettere å bli med på noe som man ser at her kan jeg bidra med noe, jeg også. Det er viktig å få frem at man ikke trenger å kunne alt. Jo flere som er med, jo flere blir det å fordele oppgavene på. 
 

Generalsekretæren ønsker seg også en større delingskultur enn det er i dag.  

 – Vi kan bli flinkere til å dele kunnskap og kompetanse, men også dele publikum. Der er det mange som er flinkere enn oss. For eksempel kan en menighet og en organisasjon som jobber med kulturvern samarbeide om å få ut informasjon som begge er opptatt av, og rekruttere flere medlemmer blant et større publikum. 
 

Hvorfor står ikke denne delingskulturen sterkt blant frivillige organisasjoner i dag? 

–  Jeg tror at vi tenker at vi er unike – og det er vi jo – men selv om vi er opptatt av ulike ting, har vi så mye til felles. Jeg tror også at det handler om mangel på møteplasser lokalt. Der spiller kommunene en viktig rolle med å legge til rette for at organisasjoner møtes og ser hverandre.  

Markeringen av Frivillighetens år har fått bred dekning og mye omtale i lokalaviser, og mange kommuner inviterer til arrangementer og bidrar til å synliggjøre og gjøre stas på frivilligheten. Dette gir en unik mulighet for å vise seg frem, og derfor har Stian Slåtterøy Johnsen en oppfordring til alle som jobber med frivillige og ideelle organisasjoner.  

– Nå er det flomlys på frivilligheten! Benytt den muligheten til å vise frem aktivitetene dine. 

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 350 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Til sammen representerer Frivillighet Norge flere millioner individuelle medlemskap.

KK Update 2022

KK Update 2022

En møteplass med verdier i sentrum. 30.-31. august møtes vi i Oslo for konferanse, faglig påfyll og gode samtaler.

Meld deg på i dag