Sparte nærmere én million kroner på strømavtalen med Fjordkraft

Sparte nærmere én million kroner på strømavtalen med Fjordkraft

Modum Bad, den diakonale institusjonen i Vikersund, ble Knif-kunde hos Fjordkraft i mars 2020

«Vi ønsket en avtale som kunne gi en gunstigere snitt pris, og større stabilitet i prisene».

Drifts- og eiendomssjef Arnstein Kroglund Fiskum

Flere innkjøpsavtaler

Modum Bad er en av flere institusjoner som nå oppnår vesentlige fordeler gjennom strømavtalen. Arnstein Kroglund Fiskum forteller at de bruker flere av Knifs avtaler.

– Vi har tillit til at de har inngått avtaler som vil være gunstigere enn det vi får alene i markedet, sier Fiskum, som har vært ansatt på Modum Bad siden 2019.

Store besparelser

Fjordkraft tilbyr flere Knif-produkter, og en av disse er «Knif Sikret 50». Arnstein Kroglund Fiskum og Modum Bad valgte dette produktet fordi de ønsket «større stabilitet og forutsigbarhet» enn med Knif Spot. Nå kan drift- og eiendomssjefen med glede notere at de har spart 956.000 kroner i 2021 sammenlignet med en ren spotpris-avtale. Det kommer godt med når budsjettene er stramme og vedlikeholdsutgiftene høye.

Knif-avtalen med Fjordkraft

Knif-avtalen med Fjordkraft

Avtalen med Fjordkraft gir din virksomhet flere gunstige strømprodukter å velge mellom, med ulik sikringsgrad.

Les mer om Knif-avtalen på strøm

Årlig strømforbruk

Modum Bad har mange eldre bygninger, med blant annet en egen kirke – Olavskirken og Sjelesorginstituttet. Det årlige strømforbruket er på 4.000.000 kWh.

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Rådgiver
47 40 41 42 Epost ikon nesje@knif.no
Lars Petter Lovik, Fjordkraft

Lars Petter Lovik, Fjordkraft

915 79 686 Epost ikon lars.lovik@fjordkraft.no