Knif på Arendalsuka 2023: Opptak av debattene
Fra venstre Anders Johnsen, Redningsselskapet, Elin Westby Herikstad, Frelsesarmeen. Tone Fløtten, Fafo og Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Knif på Arendalsuka 2023: Opptak av debattene

På Arendalsuka 2023 løftet Knif frem frivillige organisasjoner og ideelle helseaktører i to aktuelle debatter. Opptak av debattene kan du se her.

Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?