Knif på Arendalsuka 2023
Foto: Stortinget, Frelsesarmeen, VID og Frivillighet Norge

Knif på Arendalsuka 2023

Frivillige og ideelle organisasjoner står for et betydelig samfunnsbidrag, men får ikke alltid annerkjennelse.

Vi setter frivillig og ideell sektor på agendaen

Arendalsuka er en arena hvor vi møter ledende politikere og diskutere temaer som er viktige for organisasjonene. I år samarbeider Knif med Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Haraldsplass, VID og Sparebanken Sør, og løfter frem to temaer til debatt. Vi spør om de frivillige organisasjonene er garantister for en fungerende velferdsstat, og om det er de innovative ideelle organisasjonene som kan bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

Torsdag 17. august

Debattene arrangeres i lokalene til Sparebanken Sør torsdag 17. august. Vi legger opp til debatter hvor rollen, samfunnsnytten og ikke minst rammebetingelsene til de frivillige og ideelle organisasjonene står i fokus.

Mellom debattene trekker vi ut i bankhagen for et sosialt treff og en enkel matbit. De relevante politikerne er invitert, deltakerne oppdateres fortløpende på det enkelte arrangement.

Les mer om arrangementene:

Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

I samarbeid med Haraldsplass, VID og Sparebanken Sør.
Torsdag 17. august kl 14:15–15:00

Trykk her for å lese mer om arrangementet

Mat og mingling med mening i bankhagen: Frivillige og ideelle organisasjoner i morgendagens samfunn

Sosialt arrangement i samarbeid med Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Haraldsplass, VID og Sparebanken Sør.
Torsdag 17. august kl. 15:00–16:15

Trykk her for å lese mer om arrangementet

Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?

I samarbeid med Frelsesarmeen, Frivillighet Norge og Sparebanken Sør.
Torsdag 17. august kl. 16:15–17:00.

Trykk her for å lese mer om arrangementet

Kontakt

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no